ติดต่อเรา

นายบุญสุข อุ่นแก้ว โรงเรียนมหาบุญการนวดไทย 81 ม.8 ถ.สุขาภิบาล 3 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทร 0892863722
นายณัฐพล อุ่นแก้ว ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ได้แนะนำเยี่ยมชมสถานที่และการเรียนการสอน
เปิดสอนหลักสูตรทางการแพทย์แผนไทยทุกหลักสูตร