สถาบันพัฒนาฝีมือภาค 5 นครราชสีมา ได้มาเยี่ยมโรงเรียนดูการฝึกนวดไทยราชสำนัก ณ โรงเรียนมหาบุญการนวดไทย


เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือภาค 5 นครราชสีมา ได้มาเยี่ยมโรงเรียนดูการฝึกนวดไทยราชสำนัก ณ โรงเรียนมหาบุญการนวดไทย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา โดยมีอาจารย์ณัฐพล อุ่นแก้ว ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ได้แนะนำเยี่ยมชมสถานที่และการเรียนการสอน
หลักสูตรการนวดไทยระยะสั้นเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ
ท่านใดสนใจเรียนหลักสูตรการนวดไทยระยะสั้นเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ รับรองหลักสูตรโดยตรงจากกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข เรียนจบขึ้นทะเบียนเป็นพนักงานการนวดทไย มีนวดไทย ๑๕๐ ชั่วโมง นวดเท้า ๖๐ ชั่วโมง นวดนำ้มันหอมระเหย ๑๕๐ ชั่วโมงและนวดสวีดีส ๑๕๐ ชั่วโมง นอกจากนั้นยังต้องการเรียนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยซึ่งมีทั้งเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การนวดไทยและผดุงครรภ์ไทย ติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่ โรงเรียนมหาบุญการนวดไทย ด่านเกวียน โชคชัย นครราชสีมา อ.มหาบุญ โทร ๐๘๙๒๘๖๓๗๒๒

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *